Splošni pogoji poslovanja

  • zima
  • poletje
REZERVACIJA

Splošni rezervacijski in odpovedni pogoji:

1. Rezervacije:

Ob potrditvi je potrebno rezervacijo zavarovati s predplačilom, ki je enak 50% skupne vrednosti najema.

Znesek se lahko nakaže na naš transakcijski račun, ki je odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.,
IBAN: SI56 1966 0501 2859 961,
BIC: SZKBSI2X.


Rezervacija bo z naše strani potrjena šele ob prejemu predplačila.


2. Prihodi in odhodi:

Hiša vam bo na dan prihoda na voljo od 14. ure dalje. Prosimo vas, da jo na dan odhoda zapustite do 10. ure.

V primeru da bi se želeli v hišo vseliti prej ali bi jo želeli zapustiti kasneje, je to možno po predhodnem dogovoru.


3. Pogoji odpovedi rezervacij:

V primeru, ko gost že potrjeno rezervacijo odpove, ne pride na dogovorjeni dan ali predčasno odide, veljajo naslednji odpovedni pogoji:

do 75 dni pred prihodom ................................................ odpoved je brezplačna
74 - 60 dni pred prihodom ............................................ obdržimo prejeto predplačilo
59 - 45 dni pred prihodom ............................................. 60% skupne vrednosti najema hiše
44 - 30 dneva pred prihodom ........................................ 80% skupne vrednosti najema hiše
29 dni ali manj pred prihodom ........................................ 100% skupne vrednosti najema hiše

V vsakem primeru si pridružujemo pravico, da vam zaračunamo administrativne in transakcijske stroške povezane z nastalo odpovedjo.


4. Plačilna sredstva:

Gotovina ali nakazilo na naš transakcijski račun pred samim odhodom.


Utrinki